خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

700 متر باغ ویلای لوکس در محمدشهر
کد: 702

700 متر باغ ویلای لوکس در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: نه میلیارد
6200 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر کرج
کد: 692

6200 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
2400 متر باغ ویلا زیبا در محمدشهر کرج
کد: 689

2400 متر باغ ویلا زیبا در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: بیست میلیارد
2350 باغ ویلا در محمدشهر کرج
کد: 687

2350 باغ ویلا در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
باغ ویلای لوکس 1627 متری در محمدشهر
کد: 686

باغ ویلای لوکس 1627 متری در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: نوزده میلیارد
باغ ویلای 11000 متری در محمدشهر کرج
کد: 624

باغ ویلای 11000 متری در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس 4800متری در محمدشهر کرج
کد: 615

باغ ویلای لوکس 4800متری در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: سی و پنج میلیارد
باغ ویلای 1200متری در محمدشهر کرج
کد: 547

باغ ویلای 1200متری در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا (باغ ایرانی) 2050 متری در محمد شهر
کد: 412

باغ ویلا (باغ ایرانی) 2050 متری در محمد شهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: نه میلیارد
2150 متر باغ ویلای ایرانی در محمدشهر
کد: 394

2150 متر باغ ویلای ایرانی در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: هفت میلیارد