خرید باغ ویلا در ویلادشت ملارد

1500 متر باغ ویلا در ویلادشت
کد: 678

1500 متر باغ ویلا در ویلادشت

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیاردوپانصد میلیون تومان
باغ ویلای 1500متری در ویلادشت ملارد
کد: 532

باغ ویلای 1500متری در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1500 متری در ویلادشت ملارد
کد: 471

باغ ویلای 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دومیلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 814 متری در ملارد
کد: 390

باغ ویلای 814 متری در ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
کد: 388

1500 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1750 متر باغ ویلا مدرن در ویلادشت ملارد
کد: 382 آگهی ویژه فروخته شد

1750 متر باغ ویلا مدرن در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 2900 میلیارد ونهصد میلیون
٥٨٠ متر باغ ويلا در ويلادشت ملارد
کد: 359

٥٨٠ متر باغ ويلا در ويلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: حدود قیمت : یک میلیارد و دویست میلیون
1800 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
کد: 347

1800 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون تومان
620متر باغ ویلا واقع شده در ویلادشت ملارد
کد: 344 فروخته شد

620متر باغ ویلا واقع شده در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • این باغ با 100 متر ویلای نوساز و کلید نخورده دارای امکاناتی از جمله امنیت عالی می باشد

 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون تومان