خرید باغ ویلا در مهرچین ملارد

500 متر باغ ویلا نقلی در ملارد
کد: 577

500 متر باغ ویلا نقلی در ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
باغ ویلای 500متری در مهرچین ملارد
کد: 598

باغ ویلای 500متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلای 500 متری نقلی در مهرچین ملارد
کد: 600 فروخته شد

باغ ویلای 500 متری نقلی در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: نهصد میلیون
باغ ویلای 500 متری در مهرآذین ملارد
کد: 667 فروخته شد

باغ ویلای 500 متری در مهرآذین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • باغ ویلای 500 متری نقلی واقع در مهرآذین منطقه ملارد دارای ویلای نوساز 120 متری بهمراه دو اتاق خواب و استخر سرپوشیده و کاشی کاری شده مجهز به تصفیه خانه و همچنین فضاسازی زیبا با بکارگیری درختچه های گل

 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد
کد: 452

باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 900 متری زیبا در مهرچین ملارد
کد: 453

باغ ویلای 900 متری زیبا در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 1500 متری در مهرچین ملارد
کد: 470

باغ ویلای 1500 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 500 متری در مهرچین ملارد
کد: 485

باغ ویلای 500 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفتصد و پنجاه میلیون
 باغ ویلای 800 متری در مهرچین ملارد
کد: 486

باغ ویلای 800 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون
فروش باغ ویلا ملارد مهرچین 1000 متری
کد: 321

فروش باغ ویلا ملارد مهرچین 1000 متری

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • باغ ویلا 1000 متری لوکس ملارد با امکانات رفاهی

 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
1250متر باغ ویلا در مهرچین
کد: 272

1250متر باغ ویلا در مهرچین

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • 1250مترباغ ویلا لوکس در مهرچین ملارد

 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست