خرید باغ ویلا در قشلاق ملارد

700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد
کد: 740

700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد تومان
2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 730

2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 6/300 میلیارد تومان
2700 متر باغ ویلا مدرن در ملارد
کد: 621

2700 متر باغ ویلا مدرن در ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
3300 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 548

3300 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیاردو دویست میلیون تومان
باغ ویلای 500 متری نقلی در قشلاق ملارد
کد: 517

باغ ویلای 500 متری نقلی در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: يك ميليارد و پانصد ميليون
باغ ویلای نقلی 500 متری در قشلاق ملارد
کد: 514

باغ ویلای نقلی 500 متری در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و پنجاه میلیون
باغ ویلای 1000 متری در قشلاق ملارد
کد: 480

باغ ویلای 1000 متری در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد تومان
 باغ ویلای 1400 متری در قشلاق ملارد
کد: 479

باغ ویلای 1400 متری در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
740 متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی کوچک در قشلاق
کد: 463

740 متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی کوچک در قشلاق

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد تومان
900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 435

900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • باغ ویلا ملارد شیک و لوکس سند دار

 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد
کد: 389

باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: يك ميليارد ششصد میلیون
700 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 346

700 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و صد میلیون تومان
فروش باغ ویلا 1000 متری ملارد قشلاق
کد: 318

فروش باغ ویلا 1000 متری ملارد قشلاق

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • باغ ویلا لوکس و نوساز 1000 متری ملارد

 • حدود قیمت: دومیلیارد و دویست میلیون
باغ ویلا ملارد قشلاق داخل مجموعه ویلایی
کد: 317

باغ ویلا ملارد قشلاق داخل مجموعه ویلایی

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • باغ ویلا لوکس 1000 متری داخل مجموعه

 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلا 1500 متری ملارد قشلاق
کد: 218 فروخته شد

باغ ویلا 1500 متری ملارد قشلاق

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • فروش باغ ویلا داخل مجوعه ویلایی ملارد قشلاق

 • حدود قیمت: 850 میلیون