خرید باغ ویلا در صالح آباد ملارد

1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد
کد: 751

1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد

  • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: شش میلیارد
1500 متر باغ ویلا لوکس در صالح آباد
کد: 680

1500 متر باغ ویلا لوکس در صالح آباد

  • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
1650 متر باغ ویلا در صالح آباد ملارد
کد: 559 فروخته شد

1650 متر باغ ویلا در صالح آباد ملارد

  • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا در صالح آباد ملارد
کد: 511

1000 متر باغ ویلا در صالح آباد ملارد

  • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: دو میلیارد
باغ ویلای 400 متری نقلی در اسفند اباد ملارد
کد: 450

باغ ویلای 400 متری نقلی در اسفند اباد ملارد

  • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: هفتصد میلیون