خرید باغ ویلا در خوشنام ملارد

باغ ویلای 1000متری در خوشنام ملارد
کد: 585

باغ ویلای 1000متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و دویست میلیون
1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
کد: 581

1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیاردو پانصد میلیون تومان
باغ ویلای 700 متری لوکس در خوشنام ملارد
کد: 528 فروخته شد

باغ ویلای 700 متری لوکس در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
باغ ویلای 1175 متری در ملارد خوشنام
کد: 525

باغ ویلای 1175 متری در ملارد خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلای 1000 متری مدرن در خوشنام ملارد
کد: 518 فروخته شد

باغ ویلای 1000 متری مدرن در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1075 متری لوکس و مدرن در شهرک ویلای باران
کد: 509 فروخته شد

باغ ویلای 1075 متری لوکس و مدرن در شهرک ویلای باران

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
فروش باغ ویلا 1200 متری
کد: 499

فروش باغ ویلا 1200 متری

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
1200 متر باغ ویلا با300 بنا در خوشنام ملارد
کد: 466 فروخته شد

1200 متر باغ ویلا با300 بنا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیاردو پانصد میلیون تومان
باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام
کد: 437

باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد
کد: 420

1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و چهارصد میلیون
2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد قوام ملارد
کد: 419

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد قوام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و نهصد میلیون
980 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام ملارد
کد: 409

980 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و ششصد میلیون
3000 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 395

3000 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلا مدرن و زیبا 1500 متری در خوشنام ملارد
کد: 384

باغ ویلا مدرن و زیبا 1500 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه و نیم میلیارد
1175 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 381

1175 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
1750 متر باغ ویلای لوکس داخل شهرک ویلایی
کد: 333 فروخته شد

1750 متر باغ ویلای لوکس داخل شهرک ویلایی

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • باغ ویلایی با متراژ 1750 متر واقع شده در خوش آب و هوا ترین منطقه از خوشنام ملارد که با بنای نوساز 250 متری آماده فروش می باشد.

 • حدود قیمت: چهارمیلیارد و چهارصد میلیون تومان
فروش باغ ویلا لوکس و مدرن 1000 متری خوشنام ملارد
کد: 311

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن 1000 متری خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • باغ ویلا لوکس و مدرن ملارد خوشنام 1000 متری

 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
فروش باغ ویلا لوکس و مدرن 1000 متری خوشنام ملارد
کد: 310 آگهی ویژه

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن 1000 متری خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • باغ ویلا لوکس و مدرن در منطقه ملارد خوشنام

 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد
3200 متر باغ ویلای لوکس در منطقه خوشنام
کد: 283

3200 متر باغ ویلای لوکس در منطقه خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • 3200 متر باغ ویلای لوکس در منطقه خوشنام ملارد

 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
1200مترباغ لاکچری خوشنام
کد: 279

1200مترباغ لاکچری خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • 1200مترباغ ویلای لاکچری در خوشنام ملارد

 • حدود قیمت: دومیلیارد و پانصد میلیون
1000مترباغ ویلا لوکس خوشنام
کد: 278

1000مترباغ ویلا لوکس خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • 1000متر باغ ویلا لوکس شهرکی در خوشنام

 • حدود قیمت: 4 میلیارد