خرید باغ ویلا در ملارد

750 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 753

750 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
1430 متر ویلای لوکس در صفادشت
کد: 752

1430 متر ویلای لوکس در صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد
1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد
کد: 751

1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد

 • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد
1075 متر باغ ویلا فاخر در دهکده باران
کد: 749

1075 متر باغ ویلا فاخر در دهکده باران

 • واقع در منطقه دهکده باران ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 15 میلیارد تومان
700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد
کد: 740

700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد تومان
500 متر باغ ویلا نقلی در ملارد منطقه لم آباد
کد: 736

500 متر باغ ویلا نقلی در ملارد منطقه لم آباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 4 میلیارد تومان
1000 متر باغ ویلا نوساز در خوشنام ملارد
کد: 733

1000 متر باغ ویلا نوساز در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد
750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلای جنوبی
کد: 732

750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 6 میلیارد
625 متر باغ ویلا نقلی در ملارد
کد: 731

625 متر باغ ویلا نقلی در ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 5/5 میلیارد تومان
2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 730

2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 6/300 میلیارد تومان
1075 متر باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
کد: 725

1075 متر باغ ویلا دوبلکس در صفادشت

 • واقع در منطقه دهکده باران ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
1175 متر باغ ویلا لوکس در ملارد خوشنام
کد: 723

1175 متر باغ ویلا لوکس در ملارد خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهارده میلیارد
1000 متر باغ ویلا زیبا و سرسبز در صفادشت
کد: 722

1000 متر باغ ویلا زیبا و سرسبز در صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
525 باغ ویلا نقلی در ملارد ویلای جنوبی
کد: 720

525 باغ ویلا نقلی در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هفتصد میلیون
1050 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
کد: 717 فروخته شد

1050 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد
1075 متر باغ ویلا سوپر لوکس در خوشنام
کد: 716

1075 متر باغ ویلا سوپر لوکس در خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه صفادشت
کد: 714

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 8/500 میلیارد
750 متر باغ ویلا در ملارد ویلای جنوبی
کد: 713

750 متر باغ ویلا در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه و نیم میلیارد
850 متر باغ ویلا زیبا در ملارد ویلای جنوبی
کد: 711

850 متر باغ ویلا زیبا در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هفتصد
باغ ویلای لوکس 625 متری در ملارد
کد: 710

باغ ویلای لوکس 625 متری در ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون
840 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 709

840 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 7 میلیارد