خرید باغ ویلا در محمدشهر

2300 متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
کد: 735

2300 متر باغ ویلا در زیبادشت کرج

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: 26 میلیارد تومان
باغ ویلای 700 متری در زیبادشت کرج
کد: 679

باغ ویلای 700 متری در زیبادشت کرج

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
6000 متر باغ ویلا بازسازی شده در محمدشهر
کد: 635

6000 متر باغ ویلا بازسازی شده در محمدشهر

 • واقع در منطقه مشکین دشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: پانزده میلیارد
باغ ویلای 2088 متری در زیبادشت کرج
کد: 629 فروخته شد

باغ ویلای 2088 متری در زیبادشت کرج

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: هفده میلیارد
1100 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
کد: 626

1100 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر کرج
کد: 623

500 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون تومان
2350 متر باغ ویلا در محمدشهرکرج
کد: 601

2350 متر باغ ویلا در محمدشهرکرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: نوزده میلیارد
2100 متر باغ ویلا مجلل و لوکس در محمدشهر
کد: 580

2100 متر باغ ویلا مجلل و لوکس در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: بیست و سه میلیارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر
کد: 579

1000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: یک میلیاردو نهصدپنجاه میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر
کد: 576 فروخته شد

1000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: سه میلیارد و سیصد میلیون تومان
2500 متر باغ ویلا در زیبادشت محمدشهر
کد: 554

2500 متر باغ ویلا در زیبادشت محمدشهر

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون تومان
2100 متر باغ ویلا در زیبادشت شمالی
کد: 542 آگهی ویژه

2100 متر باغ ویلا در زیبادشت شمالی

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: یازده میلیارد تومان
2100 متر ویلا مدرن و شیک در زیبادشت
کد: 527

2100 متر ویلا مدرن و شیک در زیبادشت

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 15000متری در محمدشهر کرج
کد: 523

باغ ویلای 15000متری در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: متری دو میلیون و پانصد
490 متر ویلای نقلی در محمدشهر کرج
کد: 516

490 متر ویلای نقلی در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان
باغ ویلای 4020 متری در مشکین دشت محمدشهر
کد: 515 فروخته شد

باغ ویلای 4020 متری در مشکین دشت محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
باغ ویلای 1600 متری واقع در محمد شهر کرج
کد: 505

باغ ویلای 1600 متری واقع در محمد شهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: شش میلیارد
باغ ویلا 1350 متری واقع در شهرک ویلای محمدشهر
کد: 504

باغ ویلا 1350 متری واقع در شهرک ویلای محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد و پانصد میلیون
750 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
کد: 501

750 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون تومان
1400 متر باغ ویلا در محمدشهرکرج
کد: 500

1400 متر باغ ویلا در محمدشهرکرج

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: چهارده میلیارد
1100 متر باغ ویلا در محمدشهر
کد: 464

1100 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: یک میلیارد و چهارصد میلیون