خرید باغ ویلا در صفادشت

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت
کد: 743

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت

 • واقع در منطقه یوسف آباد صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
700 متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد
کد: 719

700 متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری در صفادشت
کد: 630

باغ ویلای 1000 متری در صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون
باغ ویلای 900 متری در صفادشت ملارد
کد: 596

باغ ویلای 900 متری در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد
2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت
کد: 593

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت
کد: 551

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: چهارمیلیاردوپانصد میلیون تومان
 1200 باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت
کد: 535

1200 باغ ویلا در یوسف آباد صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 4500 متری در صفادشت ملارد
کد: 496

باغ ویلای 4500 متری در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: چهارمیلیارد و هفتصد میلیون
باغ ویلای 1050 متری در خیابان پدم محمدشهر(صفادشت)
کد: 494

باغ ویلای 1050 متری در خیابان پدم محمدشهر(صفادشت)

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و ششصد میلیون
1000 متر باغ ویلا مجهز در شهرک نگارستان صفادشت
کد: 465 فروخته شد

1000 متر باغ ویلا مجهز در شهرک نگارستان صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیاردو پانصد میلیون تومان
باغ ویلا 1100 متری صفادشت ملارد
کد: 433 فروخته شد

باغ ویلا 1100 متری صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و سیصد میلیون
1250 متر باغ ویلا در یوسف اباد قوام صفادشت
کد: 432

1250 متر باغ ویلا در یوسف اباد قوام صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هفتصد میلیون
3200 متر باغ ویلا در شهر صفادشت
کد: 334

3200 متر باغ ویلا در شهر صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • باغ ویلایی واقع شده در بهترین منطقه از صفادشت که دارای امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی می باشد

 • حدود قیمت: سه میلیارد و ششصد میلیون تومان