خرید باغ ویلا در کهنز شهریار

1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
کد: 728 فروخته شد

1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 2200 متری لوکس در شهریار
کد: 636

باغ ویلای 2200 متری لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا شهریار کهنز قابل سکونت دائم با بهترین طراحی و معماری
کد: 304

باغ ویلا شهریار کهنز قابل سکونت دائم با بهترین طراحی و معماری

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • 800 متر باغچه 300 متر ویلا دوبلکس در بهترین منطقه شهریار

 • حدود قیمت: 2.300
1070مترباغ ویلا درشهریار
کد: 274

1070مترباغ ویلا درشهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • فروش باغ ویلا لوکس 1070متری شهریار

 • حدود قیمت: دومیلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا 2300 متری شهریار کهنز
کد: 215

باغ ویلا 2300 متری شهریار کهنز

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • باغ ویلا 2300 متری کهنز قابل سکونت دائم

 • حدود قیمت: دو میلیارد