خرید باغ ویلا در کردزار شهریار

820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 748

820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 8/5 میلیارد تومان
700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار
کد: 746

700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 5/5 میلیارد تومان
950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار
کد: 744

950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار
کد: 742

باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 741

500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4 میلیارد تومان
950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار
کد: 738

950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کد: 734

1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
کد: 724

1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار
کد: 712

باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد
1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 708

1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هشتصد میلیون
830 متر باغ ویلای لوکس و نوساز در شهریار
کد: 706

830 متر باغ ویلای لوکس و نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا سوپرلوکس درکردزار
کد: 700

1000 متر باغ ویلا سوپرلوکس درکردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد
باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار
کد: 699

باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای لوکس 1000 متری در کردزار
کد: 697

باغ ویلای لوکس 1000 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج و نیم میلیارد
3000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کد: 693

3000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد و پانصد میلیون
600 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار
کد: 690

600 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 720 متری دوبلکس در کردزار
کد: 674

باغ ویلای 720 متری دوبلکس در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و دویست
باغ ویلا لوکس 2300 متری در کردزار شهریار
کد: 669

باغ ویلا لوکس 2300 متری در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا مدرن و لوکس در کردزار
کد: 647

1000 متر باغ ویلا مدرن و لوکس در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون تومان
فروش باغ ویلای 1000 متری در کردزار شهریار
کد: 645 فروخته شد

فروش باغ ویلای 1000 متری در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و سیصد میلیون تومان
فروش باغ ویلای 2400 متری در کردزار
کد: 633 فروخته شد

فروش باغ ویلای 2400 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد