خرید باغ ویلا در کردامیر شهریار

1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر
کد: 747

1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سیزده میلیارد
باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر
کد: 729

باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هفتصد میلیون
1700 باغ ویلای قدیمی در کردامیر
کد: 704

1700 باغ ویلای قدیمی در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد
6000 متر باغ در کردامیر شهریار
کد: 670

6000 متر باغ در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 549

1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون تومان
باغ ویلای شهرکی با متراژ 1050 در کردامیر شهریار
کد: 506

باغ ویلای شهرکی با متراژ 1050 در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1000متری در کردامیر شهریار
کد: 476

باغ ویلای 1000متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هشتصد
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 475

1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیاردو پانصد میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 456

1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون تومان
باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار
کد: 449

باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار
کد: 448

باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون
950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 415

950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلا 650 متری در کردامیر
کد: 408

باغ ویلا 650 متری در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون
950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 379

950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • 950 متر باغ ویلا درشهریار منطقه ویلایی کردامیر دارای 90 متر ویلای یک خواب مدرن استخر شنای مناسب در مجاورت ویلا

 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلا 1000 متری در بهترین منطقه از شهریار (کردامیر)
کد: 349 فروخته شد

باغ ویلا 1000 متری در بهترین منطقه از شهریار (کردامیر)

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • این باغ ویلا دارای شرایط سکونت و تفریحی عالی واقع شده در خوش و آب هواترین منطقه از شهریار

 • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان
باغ ویلا شهریار کردامیر 1100 متری قابل سکونت
کد: 221 فروخته شد

باغ ویلا شهریار کردامیر 1100 متری قابل سکونت

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • فروش باغ ویلا شهریار کردامیر قابل سکونت

 • حدود قیمت: 500 میلیون
باغ ویلا 1800 متری کردامیر
کد: 217 فروخته شد

باغ ویلا 1800 متری کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • 1800 متر باغ ویلا شهریار کردامیر

 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلا 500 متری
کد: 212 فروخته شد

باغ ویلا 500 متری

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • فروش باغ ویلا شهریار کردامیر 500 متری

 • حدود قیمت: 250الی350
1400 متر باغ ویلا شهریار کردامیر
کد: 209 فروخته شد

1400 متر باغ ویلا شهریار کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • فروش باغ ویلا شهریار کردامیر با تمام امکانات رفاهی

 • حدود قیمت: 850 میلیون