خرید باغ ویلا در رضی آباد شهریار

1750 متر باغ ویلا در رضی آباد شهریار
کد: 380

1750 متر باغ ویلا در رضی آباد شهریار

  • واقع در منطقه رضی آباد شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: پنج میلیارد و هشتصد میلیون