خرید باغ ویلا در تیسفون شهریار

800 متر باغ ویلا در تیسفون شهریار
کد: 512 فروخته شد

800 متر باغ ویلا در تیسفون شهریار

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار
کد: 457

1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: هفت میلیاردوپانصد میلیون