خرید باغ ویلا در تیسفون شهریار

1000 متر باغ ویلا لوکس در تیسفون
کد: 661

1000 متر باغ ویلا لوکس در تیسفون

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: سیزده میلیاردوسیصد میلیون تومان
عمارت لوکس و زیبای 1000 متری در شهریار
کد: 648

عمارت لوکس و زیبای 1000 متری در شهریار

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: تماس بگیرید
800 متر باغ ویلا در تیسفون شهریار
کد: 512 فروخته شد

800 متر باغ ویلا در تیسفون شهریار

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار
کد: 457

1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار

  • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: پانزده میلیارد