خرید باغ ویلا در بکه شهریار

3000 متر باغ ویلا لوکس در بکه شهریار
کد: 696

3000 متر باغ ویلا لوکس در بکه شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سیزده میلیارد
500 متر باغ ویلا در بکه شهریار
کد: 672

500 متر باغ ویلا در بکه شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان
فروش باغ ویلای 1800 متری در شهریار
کد: 671

فروش باغ ویلای 1800 متری در شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
680 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
کد: 575

680 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
1250 متر باغ ویلا در بکه (باغدشت) شهریار
کد: 531 فروخته شد

1250 متر باغ ویلا در بکه (باغدشت) شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد
1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)
کد: 417

1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد