خرید باغ ویلا در شهریار

5611 متر عمارت لوکس در شهریار
کد: 646

5611 متر عمارت لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه باغستان شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سی و سه میلیارد
فروش باغ ویلای 1000 متری در کردزار شهریار
کد: 645

فروش باغ ویلای 1000 متری در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
500 متر باغ ویلا نوساز در باغدشت شهریار
کد: 644

500 متر باغ ویلا نوساز در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وششصد میلیون تومان
1000 متر باغ ویلای لوکس در ابراهیم آباد
کد: 640

1000 متر باغ ویلای لوکس در ابراهیم آباد

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و دویست میلیون
550 متر باغ ویلای نقلی در شهریار
کد: 638

550 متر باغ ویلای نقلی در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
950 متر باغ ویلا مدرن در شهریار
کد: 637

950 متر باغ ویلا مدرن در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد
باغ ویلای 2200 متری لوکس در شهریار
کد: 636

باغ ویلای 2200 متری لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
فروش باغ ویلای 2400 متری در کردزار
کد: 633

فروش باغ ویلای 2400 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد
 1250متر باغ ویلا در شهرک بهاران شهریار
کد: 632

1250متر باغ ویلا در شهرک بهاران شهریار

 • واقع در منطقه شهرک بهاران شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
باغ ویلای نقلی 500 متری در شهریار
کد: 627 فروخته شد

باغ ویلای نقلی 500 متری در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد
1250 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
کد: 625 فروخته شد

1250 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
700 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کد: 620

700 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیاردوچهارصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری لوکس در شهریار
کد: 617

باغ ویلای 1000 متری لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری در والفجر شهریار
کد: 616

باغ ویلای 1000 متری در والفجر شهریار

 • واقع در منطقه والفجر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون تومان
20000متر باغ ویلا در فرارت شهریار
کد: 611

20000متر باغ ویلا در فرارت شهریار

 • واقع در منطقه فرارت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شانزده میلیارد
باغ ویلای 1500 متری در باغدشت شهریار
کد: 610

باغ ویلای 1500 متری در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 1600 متری بسیار لوکس
کد: 608

باغ ویلای 1600 متری بسیار لوکس

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد و پانصد میلیون
1600 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 606

1600 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 1600 متری در حوالی شهریار
کد: 604

باغ ویلای 1600 متری در حوالی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
فروش باغ ویلای 1000 متری در حوالی شهریار
کد: 602 فروخته شد

فروش باغ ویلای 1000 متری در حوالی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 2080 متری در رزکان شهریار
کد: 599 فروخته شد

باغ ویلای 2080 متری در رزکان شهریار

 • واقع در منطقه رزکان شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد