خرید باغ ویلا در شهریار

باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار
کد: 750

باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار

 • واقع در منطقه وحیدیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 748

820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 8/5 میلیارد تومان
1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر
کد: 747

1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سیزده میلیارد
700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار
کد: 746

700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 5/5 میلیارد تومان
2300 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
کد: 745

2300 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد
950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار
کد: 744

950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار
کد: 742

باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 741

500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4 میلیارد تومان
810 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار
کد: 739

810 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4/800 میلیارد تومان
950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار
کد: 738

950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهیم آباد شهریار
کد: 737

810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهیم آباد شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و هفتصد میلیون
1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کد: 734

1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر
کد: 729

باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هفتصد میلیون
1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
کد: 728 فروخته شد

1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هشتصد میلیون
3000 متر باغ ویلا مجلل و زیبا در شهریار
کد: 727

3000 متر باغ ویلا مجلل و زیبا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 22 میلیارد
540 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
کد: 726

540 متر باغ ویلا نقلی در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد
1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
کد: 724

1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
4000 متر باغ ویلا لوکس با امکانات کامل در شهریار
کد: 721

4000 متر باغ ویلا لوکس با امکانات کامل در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: بیست و پنج میلیارد
3000 متر باغ ویلا فاخر و لوکس در شهریار
کد: 718

3000 متر باغ ویلا فاخر و لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 35 میلیارد
800 متر باغچه در مجموعه ویلایی شهریار
کد: 715 فروخته شد

800 متر باغچه در مجموعه ویلایی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4/200 میلیارد
باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار
کد: 712

باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد