خرید باغ ویلا در ملارد

باغ ویلای 500 متری نقلی در مهراذین ملارد
کد: 454

باغ ویلای 500 متری نقلی در مهراذین ملارد

 • واقع در منطقه مهرآذین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد
باغ ویلای 900 متری زیبا در مهرچین ملارد
کد: 453

باغ ویلای 900 متری زیبا در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد
کد: 452

باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 400 متری نقلی در اسفند اباد ملارد
کد: 450

باغ ویلای 400 متری نقلی در اسفند اباد ملارد

 • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفتصد میلیون
باغ ویلای 2000 متری در لم اباد ملارد
کد: 447

باغ ویلای 2000 متری در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 750 متری در لم اباد ملارد
کد: 446

باغ ویلای 750 متری در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و دویست
باغ ویلای 500 متری در اسفند اباد ملارد
کد: 445

باغ ویلای 500 متری در اسفند اباد ملارد

 • واقع در منطقه اسفندآباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفتصد و پنجاه میلیون
باغ ویلای 750 متری بسیار لوکس در ملارد
کد: 444

باغ ویلای 750 متری بسیار لوکس در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
1250 متر باغ ویلا مدرن در ملارد منطقه لم آباد
کد: 439

1250 متر باغ ویلا مدرن در ملارد منطقه لم آباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیاردو سیصد میلیون تومان
باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام
کد: 437

باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 435

900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • باغ ویلا ملارد شیک و لوکس سند دار

 • حدود قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان
 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم اباد
کد: 430

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم اباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
1450 متر باغ ویلا واقع در لم آباد ملارد
کد: 429

1450 متر باغ ویلا واقع در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • باغ ویلا ملارد لوکس 1450 متری

 • حدود قیمت: سه میلیارد و هشتصد میلیون
950 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
کد: 425

950 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد تومان
500 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
کد: 424

500 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرآذین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: نهصد میلیون تومان
باغ ویلای 750 متری واقع در لم اباد ملارد
کد: 423

باغ ویلای 750 متری واقع در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
باغ ویلای 500 متری لوکس و نقلی در مهراذین ملارد
کد: 422

باغ ویلای 500 متری لوکس و نقلی در مهراذین ملارد

 • واقع در منطقه مهرآذین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون
500 متر باغ ویلای واقع در لم آباد ملارد
کد: 421

500 متر باغ ویلای واقع در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: نهصد میلیون
1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد
کد: 420

1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وششصد میلیون تومان
2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد قوام ملارد
کد: 419

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد قوام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و نهصد میلیون
750 متر باغ ویلا در ملارد (کوشکک)
کد: 416

750 متر باغ ویلا در ملارد (کوشکک)

 • واقع در منطقه کوشک ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان