خرید باغ ویلا در شهریار

1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار
کد: 457

1000 متر باغ ویلا در شهرک تیسفون شهریار

 • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیاردوپانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 456

1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار شهریار
کد: 455

1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیاردو هفتصد میلیون تومان
650 متر باغ ویلا نقلی در شهریار منطقه کردزار
کد: 451

650 متر باغ ویلا نقلی در شهریار منطقه کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار
کد: 449

باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار
کد: 448

باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون
باغ ویلای 850 متری مدرن در کردزار شهریار
کد: 443

باغ ویلای 850 متری مدرن در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و چهارصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری در شهریار
کد: 442

باغ ویلای 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه دینار آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون
900 متر باغ ویلا در شهریار (حومه)
کد: 440

900 متر باغ ویلا در شهریار (حومه)

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلای 1000 متری واقع در شهریار
کد: 441

باغ ویلای 1000 متری واقع در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
500 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
کد: 438

500 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیاردوپنجاه میلیون تومان
500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 434

500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و دویست میلیون تومان
1100 متر باغ ویلا در امیریه شهریار
کد: 431

1100 متر باغ ویلا در امیریه شهریار

 • واقع در منطقه امیریه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
3000 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 428

3000 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 427

500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
کد: 426

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و یکصد میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 418

1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)
کد: 417

1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد
950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 415

950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دومیلیارد و دویست میلیون
باغ ویلا 650 متری در کردامیر
کد: 408

باغ ویلا 650 متری در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون
600 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 407

600 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون