خرید باغ ویلا در شهریار

20000متر باغ ویلا در فرارت شهریار
کد: 611

20000متر باغ ویلا در فرارت شهریار

 • واقع در منطقه فرارت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شانزده میلیارد
باغ ویلای 1500 متری در باغدشت شهریار
کد: 610

باغ ویلای 1500 متری در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 1600 متری بسیار لوکس
کد: 608

باغ ویلای 1600 متری بسیار لوکس

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
1600 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 606

1600 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
باغ ویلای 1600 متری در حوالی شهریار
کد: 604

باغ ویلای 1600 متری در حوالی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
فروش باغ ویلای 1000 متری در حوالی شهریار
کد: 602

فروش باغ ویلای 1000 متری در حوالی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد
باغ ویلای 2080 متری در رزکان شهریار
کد: 599

باغ ویلای 2080 متری در رزکان شهریار

 • واقع در منطقه رزکان شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
1750 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 597

1750 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد
باغ ویلای 1000متری در شهریار باغدشت
کد: 582

باغ ویلای 1000متری در شهریار باغدشت

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون
680 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
کد: 575

680 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد
900 متر باغ ویلا نوساز در شهریار
کد: 574

900 متر باغ ویلا نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه وحیدیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد تومان
1450 مترباغ ویلا لوکس در شهریار
کد: 569

1450 مترباغ ویلا لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد تومان
1150 متر باغ ویلا مدرن درمرکز شهریار
کد: 568

1150 متر باغ ویلا مدرن درمرکز شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد
2500 متر باغ ویلا مدرن در شهریار
کد: 567

2500 متر باغ ویلا مدرن در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
500 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار
کد: 566

500 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهشتصد میلیون تومان
500 متر باغ ویلا نوساز در شهریار
کد: 565

500 متر باغ ویلا نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه یبارک شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد و پنجاه میلیون تومان
1000 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
کد: 564

1000 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون تومان
550 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 562

550 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصدمیلیون تومان
1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
کد: 561

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهارمیلیارد و دویست میلیون تومان
450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
کد: 558

450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وششصدمیلیون تومان
1200متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 557 فروخته شد

1200متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان