خرید باغ ویلا در شهریار

باغ ویلا 500 متری در بکه شهریار
کد: 405

باغ ویلا 500 متری در بکه شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشتصد و پنجاه میلیون
1000 متر باغ ویلا در کردزارشهریار
کد: 404

1000 متر باغ ویلا در کردزارشهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهشتصد میلیون تومان
٨٠٠ متر باغ ويلا شيك و نوساز در کردزار شهریار
کد: 402

٨٠٠ متر باغ ويلا شيك و نوساز در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار
کد: 400

باغ ویلا 1000 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا 1400 متری لوکس در یبارک شهریار
کد: 399

باغ ویلا 1400 متری لوکس در یبارک شهریار

 • واقع در منطقه یبارک شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
1240 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 398

1240 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون تومان
2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار
کد: 397

2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان
500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 396

500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه
کد: 393

1000متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1280 متر باغ ويلا در فردوسیه شهریار
کد: 392

1280 متر باغ ويلا در فردوسیه شهریار

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلا 800 متر ی در فردوسیه شهریار
کد: 391

باغ ویلا 800 متر ی در فردوسیه شهریار

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و یکصد میلیون تومان
 باغ ویلا مدرن 1250 متری در شهرک بهاران شهریار
کد: 386

باغ ویلا مدرن 1250 متری در شهرک بهاران شهریار

 • واقع در منطقه بهاران شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد تومان
1750 متر باغ ویلا در رضی آباد شهریار
کد: 380

1750 متر باغ ویلا در رضی آباد شهریار

 • واقع در منطقه رضی آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و هشتصد میلیون
950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 379

950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • 950 متر باغ ویلا درشهریار منطقه ویلایی کردامیر دارای 90 متر ویلای یک خواب مدرن استخر شنای مناسب در مجاورت ویلا

 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
1000 متر باغ ویلای لوکس در وحیدیه شهریار
کد: 377

1000 متر باغ ویلای لوکس در وحیدیه شهریار

 • واقع در منطقه وحیدیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
1200 متر باغ ویلا در شهرک ویلایی والفجر
کد: 375

1200 متر باغ ویلا در شهرک ویلایی والفجر

 • واقع در منطقه والفجر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهارمیلیارد و دویست میلیون تومان
1200 متر باغ ویلا در شهرک والفجر
کد: 373 فروخته شد

1200 متر باغ ویلا در شهرک والفجر

 • واقع در منطقه والفجر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد
باغ ویلای 2070 متری در کردزار
کد: 372

باغ ویلای 2070 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
1250 متر باغ ویلا در شهرک بهاران شهریار
کد: 369

1250 متر باغ ویلا در شهرک بهاران شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و دویست میلیون
2500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
کد: 366

2500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان
5000 متر باغ ویلا در باغ دشت شهریار
کد: 365

5000 متر باغ ویلا در باغ دشت شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد وچهارصد میلیون تومان