باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد

500 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
کد: 424

500 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد

  • واقع در منطقه مهرآذین ملارد استان تهران
  • حدود قیمت: نهصد میلیون تومان