باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت
کد: 298

7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت

  • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
  • 7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت

  • حدود قیمت: 13 میلیارد