باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

باغ ویلای 7000 متری باغ بهشت ایرانی در محمد شهر کرج
کد: 478

باغ ویلای 7000 متری باغ بهشت ایرانی در محمد شهر کرج

  • واقع در منطقه فردیس کرج استان البرز
  • حدود قیمت: سیزده میلیارد
5800  متر باغ ویلا ایرانی در محمدشهر
کد: 459

5800 متر باغ ویلا ایرانی در محمدشهر

  • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
  • حدود قیمت: بیست و شش میلیارد
7000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر
کد: 414

7000 متر باغ ویلا لوکس در محمدشهر

  • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان البرز
  • حدود قیمت: تماس بگیرید
7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت
کد: 298

7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت

  • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
  • 7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت

  • حدود قیمت: 13 میلیارد