باغ ویلا 500 تا 1000 متری - صفحه 6

650 متر باغ ویلا نقلی در شهریار منطقه کردزار
کد: 451

650 متر باغ ویلا نقلی در شهریار منطقه کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار
کد: 449

باغ ویلای 1000 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار
کد: 448

باغ ویلای 750 متری در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون
باغ ویلای 750 متری در لم اباد ملارد
کد: 446

باغ ویلای 750 متری در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و دویست
باغ ویلای 750 متری بسیار لوکس در ملارد
کد: 444 فروخته شد

باغ ویلای 750 متری بسیار لوکس در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
باغ ویلای 850 متری مدرن در کردزار شهریار
کد: 443

باغ ویلای 850 متری مدرن در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و چهارصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری در شهریار
کد: 442

باغ ویلای 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه دینار آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون
باغ ویلای 1000 متری واقع در شهریار
کد: 441

باغ ویلای 1000 متری واقع در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
900 متر باغ ویلا در شهریار (حومه)
کد: 440

900 متر باغ ویلا در شهریار (حومه)

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و دویست میلیون
باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام
کد: 437

باغ ویلای 1000 متری لوکس در ملارد محدوده خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون
900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 435

900 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • باغ ویلا ملارد شیک و لوکس سند دار

 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
950 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
کد: 425

950 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد تومان
باغ ویلای 750 متری واقع در لم اباد ملارد
کد: 423

باغ ویلای 750 متری واقع در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 418

1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
750 متر باغ ویلا در ملارد (کوشکک)
کد: 416

750 متر باغ ویلا در ملارد (کوشکک)

 • واقع در منطقه کوشک ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان
950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کد: 415

950 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
980 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام ملارد
کد: 409

980 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و ششصد میلیون
باغ ویلا 650 متری در کردامیر
کد: 408

باغ ویلا 650 متری در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون
600 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 407

600 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا در کردزارشهریار
کد: 404

1000 متر باغ ویلا در کردزارشهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وهشتصد میلیون تومان
٨٠٠ متر باغ ويلا شيك و نوساز در کردزار شهریار
کد: 402 فروخته شد

٨٠٠ متر باغ ويلا شيك و نوساز در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد