باغ ویلا 500 تا 1000 متری

750 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 753

750 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
کد: 748

820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 8/5 میلیارد تومان
700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار
کد: 746

700 متر باغ ویلا نقلی و شیک در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 5/5 میلیارد تومان
950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار
کد: 744

950 متر باغ ویلا دوبلکس در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار
کد: 742

باغ ویلا 1000 متری لوکس و نوساز در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون
700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد
کد: 740

700 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد تومان
810 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار
کد: 739

810 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار

 • واقع در منطقه باغدشت شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4/800 میلیارد تومان
950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار
کد: 738

950 متر باغ ویلا نوساز در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهیم آباد شهریار
کد: 737

810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهیم آباد شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و هفتصد میلیون
1000 متر باغ ویلا نوساز در خوشنام ملارد
کد: 733

1000 متر باغ ویلا نوساز در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد
750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلای جنوبی
کد: 732

750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 6 میلیارد
625 متر باغ ویلا نقلی در ملارد
کد: 731

625 متر باغ ویلا نقلی در ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 5/5 میلیارد تومان
باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر
کد: 729

باغ ویلا 700 متری شهریار کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هفتصد میلیون
540 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
کد: 726

540 متر باغ ویلا نقلی در شهریار

 • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد
1000 متر باغ ویلا زیبا و سرسبز در صفادشت
کد: 722

1000 متر باغ ویلا زیبا و سرسبز در صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
525 باغ ویلا نقلی در ملارد ویلای جنوبی
کد: 720

525 باغ ویلا نقلی در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هفتصد میلیون
700 متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد
کد: 719

700 متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و هشتصد میلیون
800 متر باغچه در مجموعه ویلایی شهریار
کد: 715 فروخته شد

800 متر باغچه در مجموعه ویلایی شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 4/200 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه صفادشت
کد: 714

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 8/500 میلیارد
750 متر باغ ویلا در ملارد ویلای جنوبی
کد: 713

750 متر باغ ویلا در ملارد ویلای جنوبی

 • واقع در منطقه ملارد ویلا جنوبی ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه و نیم میلیارد
باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار
کد: 712

باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد