باغ ویلا 500 تا 1000 متری

900 متر باغ ویلا لوکس در فردوسیه شهریار
کد: 705

900 متر باغ ویلا لوکس در فردوسیه شهریار

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 3/200 میلیارد
فروش باغ ویلای 700 متری در وحیدیه شهریار
کد: 703

فروش باغ ویلای 700 متری در وحیدیه شهریار

 • واقع در منطقه وحیدیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون
700 متر باغ ویلای لوکس در محمدشهر
کد: 702

700 متر باغ ویلای لوکس در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: نه میلیارد
1000 متر باغ ویلا سوپرلوکس درکردزار
کد: 700

1000 متر باغ ویلا سوپرلوکس درکردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد
باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار
کد: 699

باغ ویلای لوکس 1000 متری در شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای لوکس 1000 متری در کردزار
کد: 697

باغ ویلای لوکس 1000 متری در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج و نیم میلیارد
باغ ویلای 700 متری در خوشنام ملارد
کد: 694

باغ ویلای 700 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون
1000 متر باغ ویلا لوکس و زیبا در ملارد
کد: 691

1000 متر باغ ویلا لوکس و زیبا در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد
600 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار
کد: 690

600 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام
کد: 688

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهارمیلیاردو دویست میلیون
620 متر باغ ویلای شیک و نوساز در لم آباد
کد: 682

620 متر باغ ویلای شیک و نوساز در لم آباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد
باغ ویلای 700 متری در زیبادشت کرج
کد: 679

باغ ویلای 700 متری در زیبادشت کرج

 • واقع در منطقه زیبادشت محمدشهر استان البرز
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
باغ ویلای 900 متری در دهکده خانه فردیس
کد: 676

باغ ویلای 900 متری در دهکده خانه فردیس

 • واقع در منطقه فردیس کرج استان البرز
 • حدود قیمت: هفده میلیارد
باغ ویلای 1000 متری در خوشنام ملارد
کد: 675

باغ ویلای 1000 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون
باغ ویلای 720 متری دوبلکس در کردزار
کد: 674

باغ ویلای 720 متری دوبلکس در کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد و دویست
1000 متر باغ ویلا سرسبز در شهرک والفجر
کد: 673

1000 متر باغ ویلا سرسبز در شهرک والفجر

 • واقع در منطقه والفجر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: نه میلیارد وهشتصد میلیون تومان
فروش باغ ویلای لوکس 750 متری در ملارد
کد: 666

فروش باغ ویلای لوکس 750 متری در ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد
باغ ویلای 800 متری در خوشنام ملارد
کد: 662

باغ ویلای 800 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در تیسفون
کد: 661

1000 متر باغ ویلا لوکس در تیسفون

 • واقع در منطقه تیسفون شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سیزده میلیاردوسیصد میلیون تومان
باغ ویلای لوکس 800 متری در خوشنام ملارد
کد: 659

باغ ویلای لوکس 800 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد
باغ ویلای 1000 متری در لم آباد ملارد
کد: 657 فروخته شد

باغ ویلای 1000 متری در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: پنج میلیارد