باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

1240 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 398

1240 متر باغ ویلا در شهریار

  • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون تومان
2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار
کد: 397

2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار

  • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان