باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

باغ ویلا  800 متر ی در فردوسیه شهریار
کد: 391

باغ ویلا 800 متر ی در فردوسیه شهریار

  • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: دو میلیارد و یکصد میلیون تومان