باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1430 متر ویلای لوکس در صفادشت
کد: 752

1430 متر ویلای لوکس در صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: ده میلیارد
1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد
کد: 751

1600 متر باغ ویلا سرسبز در صالح آباد ملارد

 • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد
باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار
کد: 750

باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار

 • واقع در منطقه وحیدیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد
1075 متر باغ ویلا فاخر در دهکده باران
کد: 749

1075 متر باغ ویلا فاخر در دهکده باران

 • واقع در منطقه دهکده باران ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 15 میلیارد تومان
1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر
کد: 747

1250 متر باغ ویلا سوپر لوکس در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سیزده میلیارد
1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کد: 734

1150 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد تومان
2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
کد: 730

2000 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • واقع در منطقه قشلاق ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 6/300 میلیارد تومان
1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
کد: 728 فروخته شد

1500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار

 • واقع در منطقه کهنز شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هشتصد میلیون
1075 متر باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
کد: 725

1075 متر باغ ویلا دوبلکس در صفادشت

 • واقع در منطقه دهکده باران ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دوازده میلیارد
1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
کد: 724

1700 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1175 متر باغ ویلا لوکس در ملارد خوشنام
کد: 723

1175 متر باغ ویلا لوکس در ملارد خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهارده میلیارد
1050 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
کد: 717 فروخته شد

1050 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: 7/5 میلیارد
1075 متر باغ ویلا سوپر لوکس در خوشنام
کد: 716

1075 متر باغ ویلا سوپر لوکس در خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1750 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
کد: 707

1750 متر باغ ویلا لوکس در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: پانزده میلیارد
1700 باغ ویلای قدیمی در کردامیر
کد: 704

1700 باغ ویلای قدیمی در کردامیر

 • واقع در منطقه کردامیر شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد
باغ ویلای لوکس 1627 متری در محمدشهر
کد: 686

باغ ویلای لوکس 1627 متری در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر کرج استان البرز
 • حدود قیمت: نوزده میلیارد
باغ ویلای 1200 متری شیک در خوشنام
کد: 685

باغ ویلای 1200 متری شیک در خوشنام

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد
2000 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
کد: 684 فروخته شد

2000 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یازده میلیارد
1500 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 683

1500 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون تومان
1500 متر باغ ویلای لوکس و مدرن در ملارد
کد: 681

1500 متر باغ ویلای لوکس و مدرن در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: هشت میلیارد و پانصد میلیون
1500 متر باغ ویلا لوکس در صالح آباد
کد: 680

1500 متر باغ ویلا لوکس در صالح آباد

 • واقع در منطقه صالح آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون