باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد
کد: 452

باغ ویلای 1400 متری در مهرچین ملارد

 • واقع در منطقه مهرچین ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هشتصد میلیون
باغ ویلای 2000 متری در لم اباد ملارد
کد: 447

باغ ویلای 2000 متری در لم اباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و سیصد میلیون
1250 متر باغ ویلا مدرن در ملارد منطقه لم آباد
کد: 439

1250 متر باغ ویلا مدرن در ملارد منطقه لم آباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیاردو سیصد میلیون تومان
باغ ویلا 1000 متری صفادشت ملارد
کد: 433

باغ ویلا 1000 متری صفادشت ملارد

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و سیصد میلیون
1250 متر باغ ویلا در یوسف اباد قوام صفادشت
کد: 432

1250 متر باغ ویلا در یوسف اباد قوام صفادشت

 • واقع در منطقه صفادشت صفادشت استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و هفتصد میلیون
1100 متر باغ ویلا در امیریه شهریار
کد: 431

1100 متر باغ ویلا در امیریه شهریار

 • واقع در منطقه امیریه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون
 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم اباد
کد: 430

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم اباد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و پانصد میلیون
1450 متر باغ ویلا واقع در لم آباد ملارد
کد: 429

1450 متر باغ ویلا واقع در لم آباد ملارد

 • واقع در منطقه لم آباد ملارد استان تهران
 • باغ ویلا ملارد لوکس 1450 متری

 • حدود قیمت: سه میلیارد و هشتصد میلیون
1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
کد: 426

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد و یکصد میلیون تومان
1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد
کد: 420

1200 متر باغ ویلا لوکس و مجهز در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: یک میلیارد وششصد میلیون تومان
1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)
کد: 417

1500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار (بکه)

 • واقع در منطقه بکه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: دو میلیارد
باغ ویلا 1350 متری در محمدشهر
کد: 410

باغ ویلا 1350 متری در محمدشهر

 • واقع در منطقه محمدشهر محمدشهر استان تهران
 • حدود قیمت: شش میلیارد و هفتصد میلیون
1200 متر باغ ویلای مجلل و باشکوه در ملارد
کد: 406

1200 متر باغ ویلای مجلل و باشکوه در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
باغ ویلا 1400 متری لوکس در یبارک شهریار
کد: 399

باغ ویلا 1400 متری لوکس در یبارک شهریار

 • واقع در منطقه یبارک شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و دویست میلیون
1240 متر باغ ویلا در شهریار
کد: 398

1240 متر باغ ویلا در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: سه میلیارد و پانصد میلیون تومان
2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار
کد: 397

2000 متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار

 • واقع در منطقه شهریار شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان
1280 متر باغ ويلا در فردوسیه شهریار
کد: 392

1280 متر باغ ويلا در فردوسیه شهریار

 • واقع در منطقه فردوسیه شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
کد: 388

1500 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد

 • واقع در منطقه ویلادشت ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: تماس بگیرید
1500مترباغ ویلای لوکس در ملارد
کد: 387

1500مترباغ ویلای لوکس در ملارد

 • واقع در منطقه ملارد ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد و هفتصد
 باغ ویلا مدرن 1250 متری در شهرک بهاران شهریار
کد: 386

باغ ویلا مدرن 1250 متری در شهرک بهاران شهریار

 • واقع در منطقه بهاران شهریار استان تهران
 • حدود قیمت: چهار میلیارد تومان
باغ ویلا مدرن و زیبا 1500 متری در خوشنام ملارد
کد: 384

باغ ویلا مدرن و زیبا 1500 متری در خوشنام ملارد

 • واقع در منطقه خوشنام ملارد استان تهران
 • حدود قیمت: سه و نیم میلیارد