باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

500 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
کد: 438

500 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

  • واقع در منطقه ابراهیم آباد شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: یک میلیاردوپنجاه میلیون تومان
500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کد: 427

500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

  • واقع در منطقه کردزار شهریار استان تهران
  • حدود قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان